Informacje

Co należy zabrać ze sobą na badanie psychotechniczne?

  • dokument tożsamości (np. dowód osobisty), prawo jazdy
  • okulary bądź soczewki kontaktowe – jeśli są używane
  • skierowanie na badanie psychologiczne – jeżeli zostało wystawione

Na badanie powinno się przyjść wyspanym oraz wypoczętym. Powyższe może mieć wpływ na wyniki badania psychotechnicznego.

Jak długo trwa badanie psychotechniczne?

Zazwyczaj około 40 minut.
Jest to oczywiście uzależnione od aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia oraz wieku osoby badanej.

Badanie psychotechniczne składa się z kilku etapów:

  • wypełnienie ankiety (podstawowe dane na temat osoby),
  • testy pisemne (osobowość, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, inteligencja, uwaga),
  • testy aparaturowe (np. czas reakcji, koordynacja wzrokowo-ruchowa,
  • wywiad psychologiczny (rozmowa z psychologiem),
  • omówienie wyników badania psychotechnicznego,
  • wystawienie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych.

UWAGA
Dostarczenie odpowiedniego skierowania jest konieczne w przypadku osób, które przekroczyły 24 punkty karne, zostały zatrzymane za jazdę po alkoholu lub spowodowały wypadek – te osoby nie mogą przystąpić do badania psychotechnicznego bez skierowania.

Psychotesty Facebook