Badanie psychologiczne za punkty karne w Krakowie

Badanie psychologiczne za punkty karne w KrakowieNasza Pracownia Psychotechniczna Kraków oferuje badanie psychologiczne za punkty karne w Krakowie. Jest to badanie dla osób, którym cofnięto uprawnienia do kierowania samochodem ze względu na przekroczenie liczby dopuszczalnych 24 punktów karnych w ruchu drogowym. Badanie psychologiczne dotyczy osób, którym zostało zabrane prawo jazdy przez policję lub na mocy wyroku sądu.

Badanie za 24 punkty Kraków

Badanie psychologiczne za punkty karne w Krakowie wykonujemy wyłącznie na podstawie skierowania z wydziału komunikacji (decyzja administracyjna). Skierowanie wydawane jest przez wydział komunikacji według miejsca zamieszkania, np. Wydział Komunikacji w Krakowie. Uwaga skierowanie na badania psychologiczne ma określony termin ważności (wskazany w decyzji). Zazwyczaj jest to około trzech miesięcy.

Przebieg badania za punkty karne

Badanie psychologiczne za punkty karne w Krakowie składa się z kilku części. Na początku badania psychologicznego, osoba badana wypełnia krótką ankietę kierowcy. Następnie badane są cechy osobowości, z uwzględnieniem skłonności do ryzyka i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Badania są krótkie i mają charakter przesiewowy. Ewentualne niejasności wyjaśniane są w wywiadzie, tj. rozmowie z psychologiem. W przypadku wątpliwości, psycholog uprawniony do badań kierowców może podjąć decyzję o potrzebie rozszerzonej diagnostyki.

Kolejnym etapem badania psychologicznego za punkty karne jest zweryfikowanie wskaźnika inteligencji. Na tym etapie osoba badana powinna uzupełnić brakujące elementy obrazków spośród 6 przedstawionych propozycji.

Badanie psychologiczne za punkty karne w Krakowie obejmuje również pomiar uwagi. Następnie odbywa się badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i czasu reakcji.

Ostatnim etapem badania za punkty jest omówienie wyników i wydanie orzeczenia psychologicznego o braku istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania samochodem.

Orzeczenie psychologiczne w przypadku przekroczenia liczby punktów karnych nie ma określonego terminu ważności. Z otrzymanym orzeczeniem psychologicznym należy zgłosić się do wydziału komunikacji.

Cena badania psychologicznego za punkty karne wynosi 150 złotych. Jest to cena ustawowa.

Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty i skierowanie z wydziału komunikacji.

Średni czas badania psychologicznego za punkty karne wynosi: 40 minut – 1,5 godziny. Czas badania jest uzależniony od predyspozycji i możliwości osoby badanej.

W naszej Pracowni Psychotechnicznej w Krakowie, w przypadku niepowodzenia na którymś z etapów badania, istnieje możliwość powtórzenia poszczególnych zadań lub dokończenia badania w inny dzień. Mamy wysoką zdawalność!

Badanie lekarskie za punkty karne

Badanie za punkty karne, tj. w przypadku zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie 24 pkt karnych nie stosuje się badań lekarskich. Jedynym wymaganym badaniem jest badanie psychologiczne.

Badanie psychologiczne za punkty karne w Krakowie

Potrzebujesz badanie psychologiczne za punkty karne w Krakowie? Zadzwoń lub umów termin online. Pracujemy codziennie w godzinach 9:00-21:00, również w weekendy. Adres pracowni: ul. Bałtycka 11b Kraków – Prądnik Biały. Rejon: Simply Market, Mackiewicza, 29 Listopada, Opolska.

Tel.: +48798444798

Sprawdź dojazd na badanie psychologiczne w Mapach Google.